*
Ngày đặt phòng
Ngày trả phòng
Loại phòng
---------------------------- Phòng 03 tín đồ (01 giường đối chọi + 01 nệm song hoặc 03 giường đơn)Phòng 04 người (01 chóng đôi + 02 giường đơn)Phòng 02 người (01 giường đôi)Phòng 02 người (02 giường đơn)Phòng 06 bạn (03 giường đôi)
Số phòng
Người lớn
Tphải chăng em
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*