Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình thân · Thương hiệu · Đăng Nhập · Đăng Ký
*

--------------------------------

 

Cập nhật chương trình giải tội, tĩnh trọng điểm, lịch lễ tam nhật thánh, lễ phục sinc mùa chay 2021-> xem trên đây

 

+ THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG

05g00: Thánh lễ 1.

Bạn đang xem: Giờ lễ nhà thờ đức mẹ hằng cứu giúp 38 kỳ đồng, p

06g00: Thánh lễ 2.

18g00: Thánh Lễ 3. 

+ THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Chiều thiết bị Bảy

18g30: Thánh lễ 1.

Ngày Chúa Nhật

05g00: Thánh lễ 2.

06g30: Thánh lễ 3.

08g00: Thánh lễ 4.

10g00: Thánh lễ 5.

15g30: Thánh lễ 6.

17g00: Thánh lễ 7.

18g30: Thánh lễ 8.

20g00: Thánh lễ 9.

Xem thêm: Bảng Giá Vé Tham Quan 2018, Bảng Giá Vé Tham Quan Đà Lạt Năm 2018

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Thứ Bảy hằng tuần.

06g00: Thánh Lễ I

14g00: Thánh Lễ II

16g00: Thánh Lễ III

Ngày 13 mỗi tháng: Lễ Mẹ Fatima lúc 12h00

LỊCH GIẢI TỘI

Từ thứ 2 – vật dụng 7

Sáng: 8g00 – 10g30

Chiều: 14g00 – 16g30


Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng); Giáo xđọng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng);Giáo bọn họ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng); Lịch lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng); Lịch lễ nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng);Giờ lễ thánh địa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng); Giờ lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng); Thánh lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng); Giáo lý thánh địa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng); Giáo lý Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng)
*

*

*

*

Knhì Giảng Giáo Lý Hôn Nhân Tại Giáo Xđọng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Trong Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4 Năm 2021


Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án công trình cộng đồng phi lợi nhuận Thành lập và hoạt động cùng với xứ mệnh đưa tin, kết nối đến đa số tín hữu thiên chúa giáo. Do bọn chúng con, với mức độ tín đồ hạn chế. Vì vậy, bọn chúng con hết sức ý muốn được sự thông thường tay cống hiến của hầu như tín đồ thuộc phát hành Tình Yêu Công Giáo