Bài Ðọc I, IIKết thúc:- Ðó là Lời Chúa.

Bạn đang xem: Thánh lễ bằng tiếng anh

Cđ: Tạ ơn Chúa.First và second Reading:Lector: The Word of the Lord. All: Thanks be lớn God! AlleluiaAlleluia Phúc Âm- Chúa sống thuộc anh bà bầu.Cđ: Và ngơi nghỉ cùng cha (thầy).- Tin Mừng Chúa Giêsu Kiđánh theo thánh...Cđ: Lạy Chúa, vinc danh Chúa.Kết thúc:- Ðó là lời Chúa.Cđ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.Gospel: Deacon (or Priest): The Lord be with you.All: And also with you.Deacon (or Priest): A reading from the Holy Gospel according khổng lồ... All: Glory lớn you, Lord! After the Gospel Proclamation:Deanhỏ (or Priest): The Gospel of the Lord. All: Praise lớn you, Lord Jesus Christ! Kinc Tin KínhTôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo ra thành ttránh đất, muôn vật hữu hình và vô hình.Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kisơn, Con Một Thiên Chúa, Sinch vì chưng Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa vị Thiên Chúa, Ánh Sáng vày Ánh Sáng, Thiên Chúa thật vì chưng Thiên Chúa thiệt, được xuất hiện cơ mà chưa phải được sản xuất thành, đồng bản thể cùng với Ðức Chúa Cha: nhờ vào Người nhưng mà muôn thứ được tạo thành thành. Vì loại người bọn họ và để cứu vớt độ chúng ta, Người đang tự ttách xuống rứa. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong thâm tâm Trinh Nữ Maria, với đang làm cho bạn. Người chịu đóng đinc vào thập giá do họ, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và táng, ngày thiết bị ba Người sống lại nlỗi lời Thánh Kinh. Người lên chầu trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, cùng Người sẽ lại mang đến trong vinh quang đãng để phán xét kẻ sinh sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không lúc nào cùng.Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa với là Ðấng ban sự sống, Người bởi vì Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà lại ra, Người được phụng thờ cùng tôn vinc với Ðức Chúa Cha cùng Ðức Chúa Con: Người đang sử dụng các tiên tri mà lại phán dạy.Tôi tin Hội Thánh độc nhất vô nhị, thánh thiện, công giáo với tông truyền.Tôi tulặng xưng tất cả một Phnghiền Rửa nhằm tha tội.Tôi mong đợi kẻ sống mái lại và cuộc đời đời sau.Amen.NICENE CREED: We believe sầu in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven và earth, of all that is seen and unseen. We believe sầu in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, one in Being with the Father. Through hyên all things were made. For us men & for our salvation he came down from heaven: by the power of the Holy Spirit he was born of the Virgin Mary, & became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate; he suffered, died, và was buried. On the third day he rose again in fulfillment of the Scriptures; he ascended inkhổng lồ heaven and is seated at the right hvà of the Father. He will come again in glory khổng lồ judge the living và the dead, & his kingdom will have sầu no over.We believe sầu in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father và the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the Prophets. We believe in one holy catholic and apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead, & the life of the world to lớn come.Amen. Lời Nguyện Tín HữuCđ: Xin Chúa nhậm lời chúng conGeneral IntercessionsAll: Lord, hear our prayer. C. Phụng Vụ Thánh ThểLiturgy Of The EucharistLinch mục dưng bánh với rượu.Lm: Anh chị em em hãy nguyện cầu để hy lễ của tớ cũng chính là của anh bà bầu được Thiên Chúa là Cha toàn năng gật đầu.Cđ: Xin Chúa thừa nhận hi lễ vì tay phụ vương, nhằm mệnh danh tôn vinc danh Chúa, và mưu ích mang đến chúng ta cùng tổng thể Hội Thánh Người.Presentation of the GiftsPriest: Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to lớn God, the almighty Father.All: May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise và glory of his name, for our good, and the good of all his Church. Linc mục dang tay gọi lời nguyện tiến lễ. Cuối lời nguyện, linch mục kết thúc:Cđ: Amen.All: Amen. X. Chúa sinh sống thuộc anh bà mẹ.Ð. Và ngơi nghỉ thuộc phụ vương.X. Hãy nâng tâm hồn lên.Ð. Chúng nhỏ đang nhắm đến Chúa.X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa họ.Ð. Thật là chính đáng.Priest: The Lord be with you.All: And also with you.Priest: Lift up your hearts.All: We lift them up to lớn the Lord.Priest: Let us give thanks to the Lord, our God. All: It is right to lớn give sầu hyên ổn thanks & praise. Lm: Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giêsu Kisơn, bọn chúng con tạ ơn Cha phần đa nơi số đông thời điểm,….Vì thay, cùng với các Thiên thần và toàn bộ những Thánh, chúng bé ca ngợi vinch quang đãng Cha Và đồng tkhô hanh hoan hô rằng:Cđ: Thánh! Thánh! Thánh!Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.Trời khu đất đầy vinch quang đãng Chúa.Hoan hô Chúa bên trên các tầng trời.Chúc tụng Ðấng ngự mang đến nhân danh Chúa.Hoan hô Chúa trên những tầng ttách. All: Holy, holy, holy Lord,God of power & might,Heaven và earth are full of your glory.Hosanna in the highest.Blessed is he who comes in the name of the Lord.Hosanmãng cầu in the highest. Chủ tế truyền phnghiền bánh cùng rượuChủ tế: Ðây là mầu nhiệm đức tin.Giáo dân tung hô:Cđ: Lạy Chúa, chúng bé loan truyền Chúa Chịu đựng chết, cùng tuyên xưng Chúa sống lại, cho đến lúc Chúa mang đến.Chủ tế: Vì vậy, lạy Chúa,Khi kính nhớ Con Chúa chịu bị tiêu diệt và sống lại,..... với với những Ngài, chúng nhỏ được mệnh danh cùng tôn vinh Chúa, nhờ vào Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa.Priest: Let us proclayên the mystery of faith: All: A - Christ has died, Christ is risen, Christ will come again.or B - Dying you destroyed our death, rising you restored our life. Lord Jesus, come in glory.or C - When we eat this bread and drink this cup, we proclayên ổn your death, Lord Jesus, until you come in glory.or D - Lord, by your cross and resurrection, you have sầu mix us không tính tiền. You are the Savior of the World. Chủ tế: Chính nhờ vào Người, với Người với trong Người, Mà hầu hết danh dự và vinh quang đãng phần đa qui về Chúa Là Cha toàn năng, vào sự đúng theo độc nhất của Chúa Thánh Thần mang lại muôn đời.Cđ: Amen.Priest: Through hyên ổn, with hlặng, and in hyên ổn, in the unity of the Holy Spirit, all glory và honor is yours, almighty Father, for ever và ever.All: Amen! D. Nghi Thức Hiệp LễCommunion RiteChủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, cùng theo thể thức Người dạy, bọn họ dám nguyện rằng:Lạy Cha chúng bé sinh sống trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha diễn đạt dưới khu đất cũng giống như bên trên trời. Xin Cha cho cái đó con lúc này hoa màu hàng ngày, cùng tha nợ chúng con nhỏng bọn chúng con cũng tha kẻ bao gồm nợ bọn chúng con; xin chớ để bọn chúng bé sa chước cám dỗ, nhưng cứu giúp bọn chúng con mang lại khỏi sự dữ.Priest: Let us pray with confidence to the Father in the words our Savior gave us. All: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven. Give sầu us this day our daily bread; và forgive us our trespasses as we forgive sầu those who trespass against us; và lead us not into lớn temptation, but deliver us from evil. Chủ tế: Lạy Chúa , xin cứu giúp chúng con ngoài phần lớn sự dữ, xin đoái tmùi hương...... và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ bọn chúng bé.Cđ: Vì uy quyền, uy lực và vinch quang là của Chúa mang lại muôn thuở.Priest: Deliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy keep us không tính phí from sin và protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ.All: For the kingdom, the power, và the glory are yours, now & forever. Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa sẽ nói với những Tông thiết bị rằng: "Thầy còn lại bình yên cho những nhỏ, Thầy ban an ninh của Thầy cho những con". Xin đừng chấp tội bọn chúng bé, nhưng lại xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái tmùi hương ban mang lại Hội Thánh được bình yên và vừa lòng độc nhất vô nhị theo thánh ý Chúa.Chúa hằng sống với hiển trị muôn đời.Cđ: Amen. Priest: Lord Jesus Christ, you said to your apostles: I leave sầu you peace, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your Church, and grant us the peace và unity of your kingdom where you live for ever and ever.All: Amen Chủ tế: Bình an của Chúa hằng nghỉ ngơi thuộc anh bà mẹ.Cđ: Và sinh sống cùng thân phụ.Chủ tế hoặc phó tế: Anh chị em em hãy chúc an ninh cho nhauPriest: The Peace of the Lord be with you always. All: And also with you. Deanhỏ or Priest: Let us offer each other a sign of peace Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trằn gian: xin thương xót bọn chúng bé.Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội è gian: xin thương thơm xót chúng nhỏ.Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trằn gian: xin ban an toàn cho việc đó bé.All: Lamb of God, you take away the sins of the world: have sầu mercy on us.Lamb of God, you take away the sins of the world: have sầu mercy on us.Lamb of God, you take away the sins of the world: grant us peace. Chủ tế: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần thế, phúc mang đến ai được mời đến dự buổi tiệc Chiên Thiên Chúa.Cđ: Lạy Chúa, nhỏ chẳng xứng đáng Chúa ngự vào trong nhà nhỏ, cơ mà xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con vẫn lành mạnh.Priest: This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called lớn his supper.All: Lord, I am not worthy lớn receive sầu you, but only say the word and I shall be healed - Mình Thánh Chúa Kisơn.- Amen.<- Máu Thánh Chúa Kiđánh.- Amen.>Communion Minister: The toàn thân of Christ.Communicant: Amen.Communion Minister: The blood of Christ.Communicant: Amen. Lời Nguyện Hiệp LễChủ tế: Chúng ta dâng lời nguyện cầu.hủ tế dang tay phát âm lời cầu nguyện hiệp lễ. Kết thúcChúng nhỏ van xin dựa vào Ðức Kitô, Chúa bọn chúng bé.Cđ: Amen.

Xem thêm: Top 50 Hình Ảnh Ly Cafe Buổi Sáng Đẹp Tuyệt Vời, Hình Ảnh Ly Cafe Đẹp Nhất Cho Ngày Mới Sảng Khoái

Prayer after CommunionPriest: Let us pray.All: Amen